Në këto vende do të ketë sot ndërprerje të rrymës

KEDS ka njoftuar se sot do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik dhe si rezultat në disa vende nuk do të ketë rrymë.

Ky është orari:

Prishtinë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

NS 110/10 [kV] Prishtina 3

Nga Dalja 10[kV] Nr.28 Sigurimi social do të ndërprehen:

TS 10/0.4[kV] TS Gjyqi 1 (kodi: 12000020087) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

TS 10/0.4[kV] TS Gjyqi 2,3 (kodi: 12000020128) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Vendet: rr. Meto Bajraktari dhe rr. Ilaz Agushi.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, premontimi i shtyllave 0.4kV

Nga TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Mramor-Slivovë (kodi: 10014001) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Vendet: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, shtrëngimi i përçueseve dhe ndërrimi i konzollave në shtylla 10kV.

Nga TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Llapushnik (kodi: 16100028) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: Berisha, Novosella, Kleçka.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehen:

TS 10/04kV TS Bellopoëj Kadriovit (kodi: 14016003011) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

TS 10/04kV TS Bellopojë Raqët 2 (kodi: 14016003009) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: Bellopojë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, instalimi kabllos ABC, 0.4kV.

Punime nga palët e treta

Nga TS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja nr.7 (kodi: 11000078) nga ora 09:00-09:15 dhe nga ora 16:45-17:00

Vendet: Lagjja e Spitalit te Banesat e Bardha, rr.Sali Nivica, rr. Ismail Dumoshi Princesha-III/17, Mati 1, rr. Rifat Berisha Hy -6/A, Ndue Përlleshi, A 7, Rukolli objekti A1, Safari Hyrja A,Shaqir Igrishta, Ndue Përleshi Obj/1.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulimi me ndarësit e tensionit të mesëm.

Nga TS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Ts prona Union (kodi: 11000078209) nga ora 09:00 deri në ora 17:00

TS 10/04 kV Ts Sabri Hasani “BTP Holding Sh.P.K (kodi: 11000078286) nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: 342.Ndue Përlleshi, Obj/1 MT. Construction.

Arsyeja: Për realizimin e punimeve sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar.

Pejë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fusha e Pejës (kodi: 50000009) prej orës 11:30 deri në ora 14:30

Vendet: Bajraktarëet, Kulla e Ministrit, Treboviq, Qunguri, Elsa, Nabergjan, Lluga, LLabjan dhe Bllagaj

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, kontrollimi i ndarësit të zbarave në stabilimentin shpërndarës.

Nga TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10kV Istogu 1 (kodi: 54000008) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Vendet: Istogu i Poshtëm, Muzhevinë Arifaj, Muzhevinë Blakaj, Muzhevinë Gateri, Muzhevinë 1, Ukaj, Dragolevc i Ulët, Lugë Kulla, Dragolevc Gateri, Shpatoll, Muzhevinë Balaj, Kabashët Tomoc, Sylaj Balaj LLuga, Istogu ETC, Muzhevinë Jahaj Dragolevc e Reja, si dhe HC” Burimi” Istog.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i bazave të sigurisë të tensionit të mesëm, pastrim traseje, lokacioni Tomoc, Lluga.

Prizren

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga TS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet:

Dalja 10kV Restelica (kodi: 30036002) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, mirëmbajtje preventive e daljes 10kV (shtrëngimi i përçuesve, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar).

Ferizaj

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10kV Rashinca (kodi: 41046001) prej orës 09:30 deri në ora 14:30

Vendet: fshatrat: Davidovc, Gjugjaj (Gjurkoc) (një pjesë), Gjurkoc, Rashincë, Vojnoc dhe një pjesë e rrugës Komandant Kumanova.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Gaçkës (kodi: 40042002) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: Greme, Gaçkë, Burrnik, Izhancë, Kashtanjevë, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatinë dhe bizniset private.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, pastrim i trasesë.

Mitrovicë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 20kV Runiku (kodi: 74000005) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: Klinë e Epërme dhe Lagjet Mecini dhe Berani, Qubrel, Kotorr, Vitak, Kastriot, Runik, Banjë, Surigan, Qitakët, Leqinë dhe Terrnovë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, pastrimi i trasesë.

Punime në projekte investive

NS 110/10(20) kV Vushtrria 2

Nga Dalja 10kV Maxhunaj do të ndërprehet në NS 10/0.4kV Stabilimentin shpërndarës Maxhunaj-Drejtimi i Samadrexhës, këto nënstacione mbesin pa tension nga ora 09:00 deri 15:00.

1.NS 10/0.4kV Maxhunaj ish mulliri(kodi:73000011017)

2.NS 10/0.4kV Maxhunaj (Sadikaj)(kodi:73000011019)

3.NS 10/0.4kV Maxhunaj (Zekollt)(kodi:73000011020)

4.NS 10/0.4kV Maxhunaj Mulliri(kodi:73000011021)

5.NS 10/0.4kV TSK Maxhunaj(kodi:73000011022)

6.NS 10/0.4kV Përball KFOR-it (kodi:73000011055)

7.NS 10/0.4kV Te Xhamia(kodi:73000011056)

8.NS 10/0.4kV Tsshb Maxhunaj(kodi:73000011023)

9.NS 10/0.4kV Dumnicë e Ulët (Zenovit)(kodi:73000011045)

10.NS 10/0.4kV TSSH Mekaniku(kodi:73000011050)

11.NS 10/0.4kV Dumnicë e Ulët-1(Danovitë)(kodi:73000011041)

12.NS 10/0.4kV Dumnicë e Ulët (Bekteshi)(kodi:73000011044)

13.NS 10/0.4kV Dumnicë e Ulët (Shkolla)(kodi:73000011043)

14.NS 10/0.4kV Maxhunaj (Kadrija)(kodi:73000011024)

15.NS 10/0.4kV Vilancë(kodi:73000011025)

16.NS 10/0.4kV Vilancë(kodi:73000011054)

17.NS 10/0.4kV Bajram Maxhuni(kodi:73000011046)

18.NS 10/0.4kV Vilancë-2(kodi:73000011002)

19.NS 10/0.4kV Ll. Dumnicë-3 (Ahmetaj)(kodi:73000011036)

20.NS 10/0.4kV Dumnicë e Ulët-1(Qokollt)(kodi:73000011042)

21.NS 10/0.4kV Dumnicë (Latifaj)(kodi:73000011051)

22.NS 10/0.4kV TSSH Dumnicë L.Abazi(kodi:73000011053)

23.NS 10/0.4kV Ropicë (kodi:73000011026)

24.NS 10/0.4kV Ropicë (Rezhant)(kodi:73000011034)

25.NS 10/0.4kV Ropicë (Malokt)(kodi:73000011052)

26.NS 10/0.4kV Ropice lagjja Gashi(kodi:73000011057)

27.NS 10/0.4kV Bashollët(kodi:73000011027)

28.NS 10/0.4kV Samadregjë (kodi:73000011028)

29.NS 10/0.4kV Sopjanët (kodi:73000011029)

30.NS 10/0.4kV TSSH Shalakët (kodi:73000011030)

31.NS 10/0.4kV Samadrexhë (Shkolla)(kodi:73000011031)

32.NS 10/0.4kV Gurthyesi (Ceceli)(kodi:73000011047)

33.NS 10/0.4kV Samadrexhë (Malokët)(kodi:73000011048)

34.NS 10/0.4kV Ceceli(kodi:73000011032)

35.NS 10/0.4kV Sllakovcë (kodi:73000011033)

36.NS 10/0.4kV Zagori (kodi:73000011035)

37.NS 10/0.4kV Ll. Dumnicë-1(Rrustollt) (kodi:73000011037)

38.NS 10/0.4kV Ll. Dumnicë-2 (Balovit) (kodi:73000011038)

39.NS 10/0.4kV Dumnicë e Epërme (Shkolla)(kodi:73000011039)

40.NS 10/0.4kV Dumnicë e Epërme(kodi:73000011040)

41.NS 10/0.4kV TS Naim Haradinaj(kodi:73000011058)

42.NS 10/0.4kV TS Faton Syla(kodi:73000011059)

Vendet: Maxhunaj, Dumnicë e Ulët, Vilancë, Ropicë, Brezhnicë, Samadrexhë dhe Dumicë e Mesme.

Arsyeja: Projekte investive, montimi i shtyllave te reja te betonit për projektin LOT2 Mitrovica-Maxhunaj-22 MV1-02/701.

Gjakovë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10kV Denji (kodi: 82081007) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Gjilan

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10kV Rogana (kodi: 62000012) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: Roganë, Hodonovc, Novosellë dhe Karaqevat.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve, dhe pastrimi i trasesë.

PUBLIKIMET E FUNDIT

TË NGJASHME

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Verified by MonsterInsights