Gazeta Online “Korrespodenti” mbulon me informacione audiencën në Kosovë dhe më gjerë. Është krijuar në Prill 2018 me qëllim që t’ju shërbejë si orientim lexuesve tanë vetëm me informacione të zgjedhura dhe interesante. “Korrespodenti” aplikon gazetari ‘bulevardeske‘.

Botues: Korrespodenti Sh.P.K.

Kontakti:

☎ +383 (0) 44 180 454

[email protected]