archiveFaik Konica

précis

‘O shqipëtarë, as nder, as turp, as gjak s’kini…’

Faik Konica Vajtim për robëri të shqiptarëvet O të humbur shqipëtarë, Seç qenkeni për të qarë! Për të qar’ e për të sharë, Për të shar’ e për të vrarë! Armiqtë mbë dhé ju hodhnë, Dhe ju shtypnë sa u lodhnë! Sa u lodhn’ e sa ju ngopnë Ju gdhendnë...
précis

“Shqiptarët kur i lë treni, kurrë nuk thonë u vonuam, por na iku”

Faik Konica lindi më 15 mars të vitit 1875 në Konicë. Ai ishte zë i çështjes kombëtare, studiues i historisë kombëtare dhe i gjuhës shqipe, botues, publicist dhe diplomat shqiptar. Ky “njeri me kulturë të lartë” (Noli), “enciklopedi shëtitëse” (G. Apolineri), eseist i shkëlqyer, stilist i përkryer, themelues teorik dhe...