Shkencë

Hulumtim rreth tipareve të personalitetit dhe stilit të komunikimit!

Ndikimi i tipareve të personalitetit në stilin e komunikimit tek ofruesit e shërbimeve sociale dhe shëndetësore.

Ky hulumtim bëhet në kuadër të studimeve master nga disa studente dhe ka për qëllim studimin e ndikimit dhe ndërlidhjes në mes tipareve të personalitetit dhe stilit të komunikimit tek ofruesit e shërbimeve sociale dhe shëndetësore.

Nëse i përkisni grupit të punonjësve të tillë, ju lutemi shumë të ndani pak kohë dhe të plotësoni pyetësorin e mëposhtëm!

Kliko KËTU për ta plotësuar pytësorin.


SHIKO EDHE: Mësoni si bëhet testi i COVID-19?