E hënë, 25 Maj, 2020
Shkencë

Bëhet arkitektura e “Qendrës multishkencore të Kosovës”

Qendra e parë operuese shkencore, multifunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacion në Kosovë dhe më gjerë. Më e madhja dhe më modernja në Evropë.Ky projekt është bashkëpunim i Asociacioni për Arsim dhe Aftësim Profesional të Republikës së Kosovës- Komisioni i Astonomisë, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe shumë donatorë tjerë.

Kjo Qendër do të përmbajë Laboratore të përparuara Shkencore për Kimi, Fizikë, Biologji, Gjeologji…

Salla të Konferencave, Planetarium Modern, Teatër Digjital, Radar Meterologjikë, Radioteleskopë, Observator i cila mund të përdoret për vizita arsimore nga shkollat, Fakultetet dhe qytetaret.Kjo qendër do të ketë atraksione për vizitorët, ku mund të mësojnë më shumë rreth shkencës. Mund të përdoret gjithashtu për ekspozita, takime shkencore, seminare shkencore, lojëra inovative…Për më shumë informata vizitoni në linkun më posht, ku dhe mund të kontriboni për realizimin e këti projekti gjigant.