Shëndeti

Nëse i hani këto 10 ushqime, do të dukeni për shumë vite më e re

Këto ushqime njihen për ndikimin në jetëgjatësi, në ruajtjen e memories, në lu ftën kundër tum oreve dhe në paran dalimin e shumë sëm undjeve të tjera.

Cilësohen superushqime, falë përmbajtjes së lartë në vitamina dhe minerale, antiok sidantë dhe vlerave të larta ushqyese që përmbajnë. Bëhet fjalë për 10 ushqime shumë të mira për shëndetin tonë, disa prej të cilave shumë ekonomike dhe të leverdishme për t’u bërë pjesë e regjimit ushqimor.

10 ushqimet e këshilluara nga dietologia e famshme shqiptare, njihen për ndikim në jetëgjatësi, në ruajtjen e memories, në lu ftën kundër tum oreve dhe në parandalimin e shumë sëm undjeve të tjera.

Po kështu, dietologia ju tregon edhe mënyrën se si duhet konsumuar për të përfituar në maksimum vlerat ushqyese të tyre.

Ushqimet:
Së pari, agrumet. Vetëm një portokall përmban 100 % të nevojave ditore në vitaminë C. Vitamina C rrit kolest erolin e mirë dhe na for con kockat. Flavonoidet e agrumeve ndihmojnë në nda ljen e rritjes se qelizave kan ceroze dhe veprojnë si anti-infla mator.

Këshillë: Shtoni një fetë limon në çajin jeshil. Në një studim u pa se limoni rriste aftësinë e trupit për të përth ithur antiok sidantët e çajit me 80%.

Së dyti, brokoli ju bën mirë sepse përmban sasi të mëdha vitaminë K dhe C, të cilat janë esenciale në formimin e koc kave. Mjafton një tas i vogël me brokoli për të marrë përbërës mbrojtës kundër kan cerit.

Këshillë: Zierja ne avull i ruan më mirë përbërësit ushqyes se sa zierja në ujë.

Së treti, boronicat ju bëjnë mirë sepse përmbajnë një numër të madh antioks idantesh të cilët rrisin mrekullisht fo rcën antiok siduese të sistemeve të ndryshme fiziologjike të trupit të njeriut si p.sh., sistemi kardiov askular, sistemi muskulor dhe ner vor.

Ato njihen për ndikim në jetëgjatësi, në ruajtjen e memories, në lu ftën kundër tum oreve dhe në parand alimin e pl akjes.

Këshillë: Boronicat kanë një sezon të shkurtër prej vetëm 1 muaji, zakonisht korrik-gusht. Shfrytëzojeni këtë periudhe për të blerë sasi të mëdha, i pastroni dhe i vendosni në ngrirje të ndara në porcione gjysmë kilogramësh. Ato e ruajnë forcën e tyre antioks iduese pothuaj të paprekur deri në 6 muaj.

Së katërti, një patate e ëmbël. Patatet e zakonshme dhe të ëmbla. Një patate e kuqe përmban 66 mikrogramë ac id folik –një ndërtues i qel izave. Një patate e ëmbël ka 8 herë sasinë e nevojshme të vitaminës A, një vitaminë e rëndësishme për imunitetin ndër të tjera.

Këshillë: Lëreni pataten të ftohet përpara se ta konsumoni. Në këtë mënyrë mund të dig jni 25% më shumë yndyrë pas vaktit.

Së pesti, sardelet ju bëjnë mirë sepse janë një burim i shkëlqyer i aci deve lyrore omega -3 të cilat na ndihmojnë të luft ojmë dep resionin, kan cerin dhe sëm undje të ze mrës.

90 gr përmban 50% të nevojave ditore në Niasin, e cila ndihmon mbrojtjen kundër sëm undjes Alzh eimer.

Këshillë: Pjek në furrë me limon dhe hudhra, në këtë mënyrë bashkëveprojnë duke for cuar imu nitetin ndjeshëm.

Së gjashti, arrat ju bëjnë mirë sepse përmbajnë sasinë më të lartë të aci deve lyrore omega -3 nga të gjithë frutat e thata. Ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe luf tojnë pagj umësinë.

Këshillë: 6-7 arra në ditë mjaftojnë.

Së shtati, vaji i ullirit ekstra i virg jër ju bën mirë sepse është i pasur në antiok sidantë dhe flavonoide, substanca mikros kopike të cilat luajnë një rol madhor në mbrojtjen kundër kan cerit.

Rrit kolesterolin e mirë dhe ndihmon dje gien e dh jamit sidomos në zonën e barkut.

Këshillë: Përdoreni gjithmonë në sallatë ose me bukë të zezë. Nëse dëshironi një ushqim të sk uqur preferoni vajin e ullirit pasi është mjaft rezistent ndaj oksidimit.

Së teti, hudhra ju bën mirë sepse është një luf tëtar i fo rtë i sëm undjeve duke pen guar rritjen e bak tereve përfshirë edhe E.co lin. All icin, një përbërës i gjetur te hudhrat, vepron si një agjent anti-infl amator i fuq ishëm dhe ndihmon në uljen e kole sterolit dhe ten sionit.

Këshillë: Hudhra e shty pur lëshon sasinë më të madhe të all icinës. Mos e gatuani shumë sepse humb shumë nga vlerat e saj.

Së nënti, spinaqi ju bën mirë sepse përmban lutein dhe zeaxanthin, antiok sidantë të rëndësishëm për shikimin dhe imunitetin.

Sipas studimeve të fundit është gjetur se ndër fruta- zarzavatet më të shëndetshme spinaqi renditet ndër të parët.

Këshillë: Spinaqi përdoret më së miri në lëngje zarzavatesh, p.sh.: 1 kupë spinaq, 1 karotë, 1 banane dhe 1 kupë lëng molle bëjnë një pije për t’u provuar.

Së dhjeti, fasulet ju bëjnë mirë sepse duke ngrënë 4 herë në javë nga një 1 kupë fasule ulet rre ziku i sëm undjeve të ze mrës me 22%. I njëjti zakon mund të uli rre zikun e kan cerit të gjirit.

Këshillë: Sa më e errët ngjyra e fasuleve aq më shumë antiok sidante përmban. Lëvoret e fasuleve të kuqe dhe të zeza përmbajnë 40 herë më shumë antioks idantë se lëvoret e fasuleve të bardha.


SHIKO VIDEON