précis

Thënie nga Aliu

“Mirëqenia e vërtetë është braktisja e dëshirave të shthurura.”
(Ali ibn Abi Talib)

“I urtë është ai që e di se gjykimi i tij nuk është pagabueshëm.”
(Ali ibn Abi Talib)

“Sillu me mikun si të mund të bëhej armik një ditë, e me armikun si të mund të bëhej mik një ditë.”
(Ali ibn Abi Talib)

“Kur je mes injorantesh, hesht si një libër i mbyllur.”
(Ali ibn Abi Talib)

“Mos ndiq turmën, ndiq të vërtetën.”
(Ali ibn Abi Talib)

“Më i pasuri ndër njerëz është ai që nuk bie pre e pabarazisë.”
(Ali ibn Abi Talib)

“Ekziston një çelës për çdo derë, dhe ekziston një agim për çdo natë të errët.”
(Ali ibn Abi Talib)

“Mirësjellja nuk kushton asgjë, por me të mund të kesh çdo gjë.”
(Ali ibn Abi Talib)

“I urti ka gjithmonë diçka për të thënë, ndërsa i marri duhet të thotë diçka patjetër.”
(Ali ibn Abi Talib)

“Varfëria është mënyra më e keqe për të vdekur.”
(Ali ibn Abi Talib)

“Ka tre lloje miqsh: miku yt, miku i mikut tënd dhe armiku i armikut tënd.”
(Ali ibn Abi Talib)

“Shqetësimet shtojnë ambicien.”
(Ali ibn Abi Talib)

“Gjuha juaj shqipton fjalët që ju i keni mësuar asaj.”
(Ali ibn Abi Talib)