précis

“Ku ta dija unë i varfri”

Nga Kico Th. Spiri

Mora pushkën dola malit,
Të luftoja për atdhe,

Ku ta dija unë i varfri,
Se armiku ishim ne.

Mora pushkën, dola malit
Të luftoja per liri,

Ku ta dija une i shkreti
Se armiku ishe ti.

Mora pushkën dola malit
Të luftoja ne furtunë;

Ku ta dija une i ngrati
Se armiku isha unë.