Op/Ed

Komuna e Ulqinit buzë falimentimit

Nga: Bekim ZabërgjaDerisa Kosova, po perballet me ngerçin politik në mos formimin e Qeverisë, Shqipëria me dëmet e shkaktuara nga Tërmeti në njërën anë, ndërsa në anën tjetër Komuna e Ulqinit po përballet me krizën më të thellë financiare që nga viti 1979 të shkaktuar nga një Kompani “Fantazmë”, “Rekreaturs” nga Budva me pronar Dushko Knezheviç serb nga Kosova, në vlerë 6.4 milionë euro për rastin e quajtur K-1.

Gjithqka fillon me Sindikatat e industrisë së energjisë elektrike në Kosovë!

Sipas burimeve mirë të informuara, para 40 viteve gjegjësisht në vitin 1980,Sindikatat e industrisë së energjisë elektrike të Kosovës, kanë arritur marrëveshje afatëgjate që në vendbanimin e quajtur K-1 në plazhë të madhe, të ndërtojnë mbi 320 Villa – Pushimore për nevojat e Sindikalistëve të Kosovës në një sipërfaqe prej 33.000 metër katror në vlerë miliona DM (marka gjermane).

Pas demostratave të Kosovës të vitit 1981, Republika e Malit të Zi, për motive politike, në mënyrë të kundërligjshme, e urdhëron Komunen e Ulqinit që të bëjë rrënimin e të gjitha pushimoreve të Sindikalistëve të Kosovës.


Sindikatat e industrisë së energjisë elektrike të Kosovës pas këtij veprimi të kundërligjshëm të Republikës së Malit të Zi, i drejtohet Gjykatës përmes Padisë dhe kërkespadisë, ku kërkon nga Gjykata që të obligon të Padituren – Komunen e Ulqinit ta bëjë kompenzimin e dëmit, i cili kontekstë Gjygjësor vazhdon plotë 40 Vite.

Pas përfundimit të luftës në Kosovë, gjegjësisht pas vitit 1999, gjithnjë sipas burimeve mirë të informuara, pretendohet se Sindiakatat e industrisë së energjisë elektrike të Kosovës, kontestin Gjygjësor ja kanë shitur apo tjetërsuar Biznismenit Serb nga Kosova Dushko Knezheviç pronar i Firmës “Rekreaturs” (e afërt me pushtetin e Podgoricës) i cili pas përfundimit të luftës në Kosovë ik nga Kosova dhe e vazhdon veprimtarin e ti në Budvë.

Firma “Rekreaturs” me pronar Dushko Knezheviçin, e cila më pas koperon përmes Kompanisë “Atlas Group” pas përfundimit të kontestit Gjygjësor në favor të firmës së tij, përmes përmbaruesit privat, me datën 15 Korrik te viti 2019, për rastine ashtuquajtur K-1, bllokon Xhiro-llogarin Komunes së Ulqinit në shumë marramendëse 6.4 milionë Euro. Nga buxheti i Komunes së Ulqinit, deri më tani u janë tërhjekur afër 3 milionë Euro. Ku e futë Komunen e Ulqinit në krizën më të thellë Ekonomike në historinë e saj. Ku afër 200 punonjësit të Komunes së Ulqinit, tash e 7 mujë nuk marrin paga, investimet kapitale të filluara kanë mbetur të pa përfunduara, investimet tjera kapitale të planifikuar as që kanë filluar, e për qështje tjera as që bëhet fjalë.

Qeveria e Malit të Zi, me datën 31.10.2019 nxjerr Vendim për tja lejuar Komunes së Ulqinit shitjen e 7.902 metër katror, gjegjësisht 5 parcelave të Pyllit të Pishave (Zemrën e Ulqinit). Për shkak të krizës së thellë Ekonomike, me datën 1 Nëntor 2019, Këshilltarët Komunal të Komunes Ulqinit, detyrohen që me shumicë vota ta miratojnë vendimin e Qeverisë për shitjen e parcelave në Pyllin e Pishave. Me ç’rast përfaqësuesi i Qeveris së Malit të Zi, përmes Drejtorisë për Pronë, ishte i vetmi ofertues për blerjen e ksaj sipërfaqe në vlerë 3.5 milionë Euro.

Shtrohen pyetjet?

1.Si do ti sigurojë Komuna Ulqinit edhe 2.9 milionë Euro për zhbllokimin e Xhiro-llogarisë?

2.Cila do të jetë Toka e radhës që do të detyrohet Komuna e Ulqinit ta shesë?

3.Qfarë faji ka bërë Komuna e Ulqinit, e cila duhet të paguajë fajin e pa bërë, që nuk ka as hak as hile, e cila nuk është pyetur fare as për ndërtimin as rrënimin e pushimoreve për rastin K-1?

4.Kush ja shiti apo tjetërsoi kontestin Gjygjësor Firmës “Rekreaturs” nga Budva?

5.Si arriti Firma “Rekreaturs” ta përvetsoi fondin e Sindikatave te industrisë së energjisë elektrike të Kosovës?

6.Pse heshtin ish Sindikatat e Sindikalistëve të industrisë së energjisë elektrike të Kosovës?

7.Pse heshtin mediumet e shkruara dhe elektronike në Kosovë?

8.Pse heshtin patriotët e trevës së Ulqinit, Plavës dhe Gucisë ku janë, pse nuk flasin?

9.Deri kur do të mbetin gërshëret e freskëta të tokave shqiptare?

10.Pse Qeveria e Malit të Zi nuk i ndihmon Komunes së Ulqinit në forma tjera?

11.Pse Qyteti i Ulqinit që ka bukurinë e Cane, Monte Carlo, Nice dhe qyteteve tjera më atraktive të botës sot dalë nga dalë po bjen viktimë e heshtjes të vet qytetarëve?

12.A kemi të bëjmë me Krim të organizuar dhe korrupcion?

13.A ka Ulqini nevojë urgjente për ndihmë?

Ndaj të gjitha këtyre pyetjeve, dhe shumë e shumë pyetjeve të tjera? Përgjigjjet duhet ti japin Sindikatat e industrisë së energjisë elektrike të Kosovës.

BZ