Lajme

Puntorët e kësaj komune obligohen të punojnë me maska

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ragip Begaj, duke u bazuar në nenet 13 dhe 58 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe në pajtim me Statutin e Komunës së Malishevës, ka lëshuar një urdhëresë administrative, me të cilën urdhërohet përdorimi i detyrueshëm i maskave mbrojtëse dhe dorëzave medicinave, për të gjithë stafin gjatë orarit në vendin e punës.

Po ashtu me këtë urdhëresë, po ashtu edhe personat fizik dhe përfaqësuesit e personave juridik, të cilët janë të obliguar të mbajnë maska dhe dorëza medicinave, si dhe të mbajnë distancën sociale.

Këto masa mbrojtëse janë marrë me qëllim të mbrojtjes dhe mos përhapjes së virusit korona.