Lajme

Nis gjykimi ndaj Adem Grabovcit dhe të tjerëve

Gjykata Themelore në Prishtinë i ka konsideruar të lexuara të gjitha provat e propozuara nga prokuroria, në rastin e njohur si “Pronto”.

Në këtë rast, ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ish-ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, ish-deputeti i PDK-së, Zenun Pajaziti, dhe tetë të tjerët, akuzohen për veprën penale “Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në bashkëkryerje”, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Një vendim i tillë është marr në seancën e së premtes, nga trupi gjykues i udhëhequr nga gjykatësi Shashivar Hoti.

Si të lexuara janë konsideruar edhe CD-të me përmbajtjen e përgjimeve.

“Pas konsultimit lidhur me kërkesat e palëve, për shkak të racionalizimit të kohës dhe duke pas për bazë faktin se kemi shumë CD për të dëgjuar dhe marrin kohë, dhe se çështja kryesore palët nuk e kontestojnë përmbatjen e tyre, të gjitha provat e propozuara nga prokurroia, duke përfshirë edhe CD të konsiderohen si të lexuara”, ka thënë gjykatësi Hoti.

Ndërsa, ka thënë se për secilën provë veç e veç palët mund të japim vërejtjet e tyre, pasi këtij vendimi.

Fillimisht, prokurorja Drita Hajdari, ka propozuar që disa urdhëresa dhe vendime të konsiderohen të lexuara, ndërsa pjesa e CD-së ku janë përgjimet të lexohen në seancë.

Por, mbrojtja ka kundërshtuar një gjë të tillë, pasi sipas tyre, këto pergjime janë dëgjuar edhe në publik dhe nuk ka nevojë të dëgjohen përsëri, pasi siç kanë thënë ata, nuk ka diçka të re.

Mirëpo, sipas prokurores Hajdari, aktakuza nuk është ngritur vetëm në bazë të asaj që është publikuar në media, por sipas saj, në CD, janë disa biseda që nuk janë dëgjuar kurrë në media, prandaj ka thënë se këto CD duhet të dëgjohen drejtpërdrejt.

Ndryshe, në maj të këtij viti, Gjykata e Apelit ka refuzuar ankesat e avokatëve mbrojtës, duke e lënë kështu në fuqi aktakuzën e ngritur nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK).

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, në aktvendimin e kundërshtuar, gjykata e shkallës së parë, ka dhënë në mënyrë të mjaftueshme për këtë fazë të procedurës penale, arsye lidhur me dyshimin e bazuar mirë, rreth provave të kundërshtuara, dhe se drejt ka vërtetuar se ekzistojnë prova të mjaftueshme të pranueshme në aspektin ligjor-procedural, për të vazhduar më tutje. Sipas Apelit, se a do të vërtetohet fajësia e tyre, mbetet të shqyrtohet gjatë fazave të ardhshme të procedurës penale dhe shqyrtimit kryesor të çështjes, e që në këtë fazë të procedurës penale fajësia nuk mund të supozohet as nga gjykata, e as nga palët.

Gjykata Themelore në Prishtinë, më 3 prill 2019, e kishte konfirmuar aktakuzën ndaj Adem Grabovcit, Besim Beqajt, Zenun Pajazitit dhe të tjerëve në rastin e njohur “Pronto”, pasi që kishte refuzuar kërkesën e mbrojtjes për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave.

Ndryshe, në seancën që ishte mbajtur më 4 shkurt 2019, mbrojtja e të akuzuarve Adem Grabovci, Besim Beqaj, Zenun Pajaziti dhe të tjerëve në rastin e njohur “Pronto”, e kishte kundërshtuar aktakuzën.

Kurse, në seancën fillestare të mbajtur më 15 nëntor 2018, të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm.