Lajme

Misteri i ujësjellësit të lashtë në Turqi

Duke folur për romakët e lashtë dhe ujësjellësit e tyre të fuqishëm dhe sistemet e tubacioneve, ata shpesh vlerësohen edhe për krijimin e tubave Patara në Turqi.

Ka disa debate nëse ata me të vërtetë e meritojnë atë kredi. Është e vërtetë të thuhet se ato kalojnë midis vendbanimeve të dikurshme romake në këtë zonë, por ka disa që besojnë se romakët i pozicionuan vendbanimet e tyre afër tubave në vend që t’i ndërtonin ato pas krijimit të vendbanimeve.

Ato nuk kanë ngjashmëri me asnjë tub tjetër që dihet se janë ndërtuar nga romakët dhe as nuk ka ndonjë histori romake të krijimit të tyre, pasi që romakët, në përgjithësi ishin të dashur të trumbetonin arritjet e tyre, gjë që mund të tregojë mungesa e ndonjë dëshmie mbështetëse.

Në vitin 1993 një shtyllë e lashtë romake u gjet në Patara dhe mbi atë shtyllë ishte një seri mbishkrimesh që përshkruanin aktivitetet romake në këtë qytet antik. Mbishkrimet përmendin krijimin e një rrjeti rrugor dhe themelimin e disa qyteteve, por asgjë për tubacionet.

Kjo ngre mundësinë që Tubat madhështore të Potarës janë në të vërtetë vepër e një qytetërimi më të vjetër, ndoshta edhe të një qytetërimi për të cilin nuk kemi njohuri.

Shikoni videon e më poshtme për të mësuar më shumë: