Lajme

A mund të garantojë Kosova lirimin e Thaçit, avokati britanik përmend 3 arsye për ndalimin e Thaçit në Speciale

Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve (IBA), me seli në Londër, ka thënë se Kosova nuk mund të jetë “Shtet i tretë”, që mund të garantojë lirimin me kusht nga Gjykata Speciale të ish-Presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-udhëheqësve të tjerë të UÇK-së.

Eksperti i së drejtës penale ndërkombëtare, ka thënë në një intervistë për gazetën “Bota sot” se termi “Shteti i tretë” nuk përfshin Kosovën pasi gjykata është themeluar nga Kuvendi i Kosovës dhe ajo funksionon në përputhje me ligjet dhe Kushtetutën e Kosovës.

Ai ka sqaruar se procedurat e Dhomave të Specializuara të Kosovës, nuk e përmendin qartë çështjen e garancisë, por ka thënë se garancioni duhet të peshojë shumë në favor të dhënies së lirmit me kusht.

“Ligji dhe rregullat e procedurës së Dhomave të Specializuara të Kosovës (KSC), nuk i përmendin në mënyrë të qartë këto garanci. Sidoqoftë, KSC e konsideron çështjen praktikë të zgjidhur. Në vendimin e lirimit të përkohshëm të ICTY të Ramush Haradinajt, gjykata theksoi që garancitë e dhëna nga Shteti i Palës së Tretë dhe agjencitë e tij të zbatimit të ligjit në lidhje me monitorimin dhe zbatimin e lirimit me kusht duhet të peshojnë shumë në ekuilibër në favor të dhënies së lirimit me kusht. Gjykata vendosi: “Kur vlerësojnë gjasat që një i akuzuar të paraqitet për gjykim, Dhomat e Gjyqit rregullisht u kanë dhënë peshë të konsiderueshme garancive të dhëna nga Shteti ose entiteti i të akuzuarit që kërkohet të lirohet.””, ka thënë Ellis.

Avokati britanik ka përmendur tri arsye për ndalimin e Thaçit dhe të tjerëve.

“Sipas ligjit të KSC-së, ekzistojnë tre arsye për ndalimin: rreziku i fluturimit; manipulimi i provave, ndikimi ose frikësimi i dëshmitarëve; dhe rreziku i përsëritjes së krimit”, ka thënë Ellis për “Bota sot”.

Ai ka sqaruar edhe procedurën se si mund të vendoset për lirimin e personit të ndaluar nga Specialja, nëse vendoset të merret parasysh garancia e “Shtetit të tretë”.

“Vendimet në lidhje me paraburgimin dhe lirimin rregullohen kryesisht nga Rregullat dhe Procedurat e KSC. Gjykata mund të vendosë në çdo fazë të procedimit për lirimin e personit të ndaluar. “… Paneli mund të vendosë kushte të tilla për lirimin siç konsiderohet e përshtatshme për të siguruar praninë e të akuzuarit gjatë procedurave … Paneli do të dëgjojë Shtetin e Tretë, në të cilin personi i ndaluar kërkon të lirohet. Një person i ndaluar nuk do të lirohet në Shtetin e Tretë pa miratimin e këtij Shteti. ” Shkurtimisht, një person mund të kërkojë të lirohet në Kosovë ose në një Shtet të Tretë [për të sqaruar, përdorimi i termit “Shteti i Tretë” nuk përfshin Kosovën pasi gjykata është themeluar nga Kuvendi i Kosovës dhe ajo funksionon në përputhje me ligjet dhe Kushtetutën e Kosovës]. Një Shtet i Tretë do të duhej të pajtohej me një lëshim të tillë. Ai do të ofronte garanci për zbatimin e një lirimi me kusht, i cili padyshim do të ndikonte në vendimin e Gjykatës në favor të lirimit”, është shprehur Mark Ellis.


SHIKO EDHE: Mësoni si bëhet testi i COVID-19?