Interesante

Sa të tjerë kanë të njëjtin emër si ju?

Shumë qytetarë të Kosovës ia vendosin emrat fëmijëve në bazë të emrave të qyteteve në Shqipëri.

Në Kosovë mund të gjesh emra Saranda, Vjosa, Shkumbin, Vlora, Milot, Berat etj.

Por, sa i kemi emrat e njëjtë me qytetarët në Shqipëri?

Për të parë se sa persona e kanë emrin e njëjtë sikur të juajin në Shqipëri dhe në cilat zona më shumë ju mund të klikoni në këtë link


SHIKO EDHE: 10 teknologjitë e lashta për të cilat shkenca ende nuk ka përgjigje