Interesante

Ku shkojnë gjërat e konfiskuara në aeroport

Sipas Bright Side përafërsisht 900 kilogramë artikuj në muaj konfiskohen në aeroport nga punëtorët që kontrollojnë bagazhet.

Disa aeroporte kanë një Shërbim të Kthimit të Sendeve të Konfiskuara. Ju mund të pyesni një punonjës të aeroportit se ku mund ta gjeni.

Pasi të keni depozituar artikullin tuaj, ju keni një numër të caktuar ditësh për ta marrë atë përsëri. Për shembull, në Manchester, ju keni 30 ditë kohë për ta bërë këtë.

Gjithashtu, mund të zgjidhni që artikulli të dërgohet në adresën tuaj nëse nuk planifikoni të ktheheni brenda një afati të caktuar.

Disa njerëz mund të mendojnë se oficerët marrin sendet që konfiskohen. Ky është një mendim i gabuar.

Shumë gjëra shkojnë për bamirësi. Vullnetarët thonë se mund të mblidhen deri në 50 mijë dollarë. Ushqimet asgjësohen për të mbrojtur interesat bujqësore të një vendi. Pijet hidhen në shportat e plehrave.


SHIKO EDHE: Mësoni si bëhet testi i COVID-19?