FunInteresanteTech

Interesante: Në këtë vend ata që ua përplasin më shumë se që duhet derën e veturës kur e mbyllin, dënohen

Shumica e shoferëve tanë nuk kanë një opinion shumë të lartë për legjislacionin e trafikut, ata mendojnë se gjobat janë shumë të larta, dhe disa rregulla janë të panevojshme.

Por, çfarë do të thonin ata, nëse do të kishim edhe disa nga rregulloret e trafikut që janë në fuqi në pjesën tjetër të botës?

Një nga rregulloret më të çuditshme, por edhe që shumë shoferë mendojnë se është e dobishme, është në Zvicër.

Mundohuni të përplasni derën e makinës në Zvicër dhe njëri nga fqinjët do t’ju raportojë menjëherë. Është ndaluar mbyllja e derës më shumë seç është e nevojshme!


SHIKO EDHE: Mësoni si bëhet testi i COVID-19?