Interesante

Çka ndodh me atë që nuk e falë namazin e xhumasë?

Falja e namazit të xhumasë është farz ajn-obligim individual për çdo musliman, mashkull, të moshës madhore që është i lirë, i shëndetshëm dhe me qëndrim në vendbanimin e tij, pra nuk është udhëtar.

Mosfalja e namazit të xhumasë pa arsye të justifikueshme konsiderohet prej mëkateve të mëdha dhe si pasojë kush nuk i fal tre namaze të xhumasë radhazi pa arsye, Zoti i Lartësuar ia vulos zemrën. Muslimani mund të mos ketë mundësi të marrë pjesë në faljen e namazit të xhumasë me arsye të justifikueshme.

Shiko videon më poshtë për të kuptuar më shumë: