Interesante

Çfarë shkruhet në pasaportat e shteteve më të fuqishme në botë

Shtetet e fuqishme të botës kanë pasaportat e tyre që japin garanci për secilin banor që pajiset me të. Secili shtet në pasaportën e saj ka të shkruar një garanci.

Pasaporta amerikane thotë: Se jeni nën mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi çdo tokë, nën çdo qiell.

Pasaporta kanadeze thotë: Se lëvizim një flotë për bartësin e kësaj pasaporte.

Pasaporta franceze thotë: Shikojeni mirë se je qytetar francez.

Pasaporta britanike thotë: Mbretëria do të luftojë deri në ushtarin e saj të fundit për mbajtësin e kësaj pasaporte.

Paspaorta zvicerane thotë: Një shtetas zviceran përkufizohet si dikush që ka borgjezinë e një komune zvicerane.

Pasaporta gjermane thotë: Të kesh nënshtetësi gjermane të jep të drejta dhe liri që nuk i kanë asnjë shtetas tjetër.

Pasaporta kosovare thotë: Kjo pasaportë është pronë e shtetit të Kosovës. Mbajtësi i saj është shtetas i Republikës së Kosovës.