Interesante

A ka jetë pas vdekjes?

A ka jetë pas vdekjes?

Pas çdo rasti vdekje, ne me vetëdije ose jo, mendojmë për pas-vdekjen.

Besimtarët besojnë se ka një jetë tjetër, madje me të kompletuar dhe më të bukur se sa kjo jetë.

Ndërsa, ata që nuk besojnë, kujtojnë se pas vdekjes, gjithçka mbaron dhe pas saj nuk ka asgjë tjetër.

Cila është e vërteta?

Ali Zaimi, në videon e më poshtme sjell disa argumente se a ekziston apo jo jeta pas vdekjes. Cilat janë argumentet nëse po dhe cilat nëse jo.