Fun

Nuk është aq e thjeshtë, 90 % do të gabojnë!

Në dukje shumë pyetje e thjeshtë, por analizojeni mirë. Kjo është njëra nga pyetjet që u bëhët kandidatëve për punë në vende të ndryshme të botës.

Në ketë pyetje kanë dështuar mbi 90% e të inervistuarve për punë

Nëse e dini përgjigjen komentoni tek komentet!


SHIKO EDHE: Si do të duket jeta pas COVID-19?