Biznes

Thirrje për aplikim përfitim nga Qeveria për këto kategori të qytetarëve

Vazhdimi i thirrjes publike për financim të aktiviteteve që kanë për qëllim ngritjen e nivelit të punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë.

Të nderuar aplikues,Zyra e Kryeministrit/Zyra për Çështje të Komuniteteve ju njofton që Thirrja publike për financim të aktiviteteve që kanë për qëllim ngritjen e nivelit të punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë vazhdon të jetë e hapur deri me 1 Gusht 2022, në ora 16:00.

Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen me postë ose personalisht, në adresën e mëposhtme: Zyra për Çështje të Komuniteteve / Zyra e Kryeministrit, kati VI, Zyra nr. 606. Sheshi Nëna Terezë pa nr.10 000 Prishtinë.